Sdr. Omme Fængsel søger pædagogisk medarbejder tilknyttet misbrugsbehandlingen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du erfaringer fra arbejdet med misbrug/kriminelle eller andre udsatte grupper? Er du stærk i at udvikle meningsfulde relationer til en til tider udfordrende og divergerende klientgruppe, så har vi en stilling til dig.

Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse snarest muligt.

Vi tilbyder en stilling med udfordringer, ansvar og indflydelse i et travlt miljø, hvor tværfagligt samarbejde og sikkerhed er i højsæde.

Om stillingen
I funktionen skal du være indstillet på at varetage forskelligartede opgaver.

Du vil indgå i et praktisk og tværfagligt samarbejde med de øvrige ansatte fra forskellige faggrupper, herunder bl.a. fængselsbetjente, socialrådgivere, værkmestre samt misbrugsbehandlere tilknyttet ekstern behandlingsleverandør.

Du er en gennemgående og vigtig person i forhold til dagligdagen og det ugeskema, der er tilrettelagt på misbrugsbehandlingsafdelingen.
De indsatte indgår i misbrugsbehandling – de øvrige aktiviteter i løbet af dagen er du primus motor på i samarbejde med det øvrige personale.

Vi forventer, at du er aktiv, praktisk og en igangsætter der går foran.
Samtidig skal du kunne arbejde struktureret og være med til at danne og fastholde struktur til gavn for de indsatte.

Du skal

 • planlægge og forestå ADL træning, herunder praktiske opgaver og småbeskæftigelse
 • støtte og motivere de indsatte så de bliver bedst mulig klædt på til at mestre daglige gøremål samt personlig hygiejne
 • understøtte og motivere de indsattes fremmøde til såvel behandling som øvrige aktiviteter
 • udvikle, tilrettelægge og afvikle daglige fritidsaktiviteter som f.eks., træning, gåture m.m.
 • indgå i mødeaktivitet omkring de indsatte og bidrage med skriftlige vurderinger
 • deltage og bidrage positivt i det tværfaglige arbejde på afdelingen og i fængslet
I det daglige refererer du til en uniformeret enhedschef med personaleansvar for fængselsbetjente og socialrådgiverne tilknyttet afdelingen i fængslet.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du tager udgangspunkt i, og har respekt for det enkelte menneske, og at du kan arbejde helheds- og løsningsorienteret i forhold til både de udfordringer, der opstår og de opgaver, der skal løses.

Vi forventer, at du

 • har bred faglig erfaring fra arbejdet med misbrugere, kriminelle eller andre udsatte grupper
 • har gode samarbejdsevner og trives med at arbejde sammen med andre på tværs af faglighed
 • er stærk i at udvikle meningsfulde relationer til en til tider udfordrende og divergerende klientgruppe
 • er indstillet på, at dagligdagen i et fængsel er bygget op om orden og sikkerhed - med de muligheder og begrænsninger det giver
 • mestrer og anvender professionel relationsdannelse med de indsatte
 • er aktiv, praktisk og er indstillet på at din hverdag er ude blandt de indsatte
 • er fysisk og psykisk robust
Derudover er du proaktiv og har øje for udviklingsmuligheder. Du har gode kommunikationsevner, kan arbejde selvstændigt og struktureret med egne opgaver samt bevare overblikket i en travl hverdag.

Om Institutionen
Sdr. Omme Fængsel er et åbent fængsel og en del af den samlede Institution Sdr. Omme. Fængslet har plads til 222 mandlige indsatte og har ca. 140 medarbejdere.
Fængslet består af flere selvstændige specialafdelinger og flere almindelige belægsafdelinger.

På én af afdelingerne er misbrugsbehandling leveret af en ekstern misbrugsbehandlingsleverandør. Denne leverandør forestår ligeledes ambulant misbrugsbehandling i fængslet.

Løn og ansættelsesvilkår sker iht. fællesoverenskomst mellem staten og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen, eller i henhold til relevant gældende overenskomst afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund sammenhold med stillingsindholdet.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Der er tale om en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer i tidsrummet 7.30 – 15.30.
Der må påregnes arbejdstid indtil kl. 19.00 én til to gange ugentligt.

Ansættelsesområder er Kriminalforsorgen.

Tjenestestedet er Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej 142, 7260 Sdr. Omme.

Du søger stillingen via linket ”søg stilingen”.
Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 18. oktober 2023.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du, såfremt du indkaldes til samtale giver dit samtykke til at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden en eventuel ansættelse skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser.

Indkaldes du til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller køre-kort.

Se mere om Kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.dk

Alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Enhedschef Lisbeth Christensen på telefon 7255 3670.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Billund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej , 7260 Sønder Omme

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5920139

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet