Ledelseskonsulent til Kriminalforsorgen, Institution Sdr. Omme til understøttelse af institutionsledelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at understøtte et ambitiøst, stærkt og effektivt ledelsesteam i en institution med ”vokseværk”?
Så har du nu mulighed for at blive ledelseskonsulent ved Institution Sdr. Omme.


Kriminalforsorgen har besluttet at styrke ledelsesunderstøttelsen på Kriminalforsorgens institutioner, hvorfor der flyttes ressourcer ud lokalt på de enkelte institutioner.

Vi søger derfor en ledelseskonsulent, som vil være med til at understøtte ledelsen ved at koordinere og kvalitetssikre en lang række tværgående opgaver, herunder med særligt fokus på eksekvering, implementering af igangsatte tiltag, opfyldelse af vores mål- og resultatplan samt nærværende ledelse, arbejdsmiljø og trivsel.

Dine opgaver
Arbejdsopgaverne er alsidige, og du vil både få faste ansvarsområder og ansvar for skiftende opgaver og projekter.

Du skal understøtte, at institutionens opgaveportefølje koordineres og kvalificeres, og at der er tempo på implementeringen. Dette medfører blandt andet følgende opgaver;

 • koordinering og besvarelse af høringer og andre forespørgsler
 • kvalitetssikring af - og bistand til den lokale controlling samt sparring med områdecontrolling
 • understøttelse af institutionens mål- og resultatplans opfyldelse
 • facilitering ved implementering af beslutninger truffet i institutionsledelsen
 • understøttelse i oversættelsen af beslutninger således at institutionsledelsen kan implementere meningsgivende tiltag og forandringsprocesser samt styrke sammenhængskraften
 • koordinering og afvikling af besøg, delegationer og tilsynsbesøg
 • understøttelse af organisationsudvikling, herunder særligt sammenhængskraften mellem åbent og lukket fængsel frem mod 2025
 • udbrede viden om og bidrage til implementering af fælles standarder, herunder undervisning heri af institutionens medarbejdere
 • tovholder på data- og informationssikkerhed på institutionen
Dine opgaver løser du i tæt samarbejde med institutionsledelsen.

Hvem er du?
Du har en relevant akademisk uddannelse. Du føler dig hjemme i en politisk styret organisation. Du har det godt, når du skal spidse pennen og skære sagerne til, ligesom du har gode kompetencer i forhold til at arbejde analytisk og struktureret.

Du trives med facilitering af større og mindre grupper i forbindelse med workshops, processer og møder og har i den forbindelse god viden om projektledelse.
Din erfaring og dit kvalitetsbevidste øje er med til at sikre et højt niveau i dit arbejde.

Som person er du imødekommende og dygtig til at kommunikere, opsøgende, lyttende og eksekverende. Du bidrager til og vægter det gode arbejdsmiljø og det gode kollegaskab højt. Du har øje for at opbygge gode relationer med vores interessenter, både interne og eksterne, og du trives i samspillet med dem.

Din analytiske sans og evne til at gennemskue komplekse problemstillinger er veludviklet. Struktur og din stærke evne til at bevare overblikket er væsentlig i stillingen.

Vi tilbyder

 • høj grad af frihed og fleksibilitet til at planlægge opgaveløsningen og mulighed for ad hoc hjemmearbejde
 • en arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel
 • et spændende job i en organisation, der løser en samfundskritisk opgave
 • rig mulighed for personlig og faglig udvikling
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med mulighed for indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af baggrund og erfaring. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Du ansættes i Institution Sdr. Omme, som har hovedsæde i Sdr. Omme Fængsel, Holdgaardsvej 142, 7260 Sdr. Omme. Dette er din primære tjenestested.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Stillingen forventes besat 1. januar 2024 eller efter nærmere aftale.

Du vil referere til institutionschefen.

Hvem er vi?
Institution Sdr. Omme består af Sdr. Omme Fængsel og Lyng Udslusningsfængsel. Der er ca. 140 ansatte i Institution Sdr. Omme, herunder en ledergruppe med 4 enhedschefer og 5 enhedsledere.

Fængslet består af flere selvstændige specialafdelinger og flere almindelige belægsafdelinger. Fængslet har på nuværende tidspunkt plads til 222 indsatte.

Institution Sdr. Omme er i gang med at udvide med et lukket fængsel med 200 pladser, hvilket vil gøre Sdr. Omme Fængsel til landets største afsonerfængsel.

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.
Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 15. november 2023.

Vi forventer at holde samtaler den 20. november 2023.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte institutionschef Anne Therkelsen på tlf. 7255 3512.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Billund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej , 7260 Sønder Omme

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5933695

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet