(Genopslag) Medarbejder med håndværksprofil til Sdr. Omme

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Institution Sdr. Omme søger pr. 1. april 2024 eller snarest muligt derefter en ny medarbejder til uddannelsen som værkmester, med en håndværksmæssig baggrund som murer, maler, tømrer, smed eller lignende, på fuld tid - 37 timer.

Om stillingen

Vi tilbyder en spændende uddannelse med mange udfordringer, ansvar og indflydelse i et miljø, hvor tværfagligt samarbejde er i højsædet.

Fængslet har 17 ansatte værkmestre. Derudover er der tilknyttet 1 enhedschef og 3 enhedsledere til beskæftigelsen som bl.a. også indeholder en fængselsskole.

De daglige arbejdsopgaver består hovedsageligt af:

 • Beskæftige og kompetenceudvikle de indsatte gennem en høj grad af relationsarbejde
 • Medvirke til den daglige reparation og vedligeholdelse samt renovering af Institutions bygninger og inventar, i samarbejde med såvel kollegaer som indsatte
 • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere og virksomheder
 • Bestille og varemodtage varer til Institutionen gennem Indfak2
 • Tage aktiv del i de indsattes sagsbehandling, i samarbejde med socialrådgivere og kontaktpersoner
 • Bidrage til et miljø med læring og udvikling for øje
Om dig
Vi søger en medarbejder, som

 • Har bred faglig erfaring inden for det håndværksmæssige område, og faglært indenfor bygge- og anlægsbranchen, hvilket dog ikke er et krav, hvis du er den helt rette person.
 • Har hænderne skruet rigtigt på, og som ikke er bange for at deltage i mange forskellige former for håndværksmæssigt arbejde, sammen med dine kollegaer på tværs af fagligheder
 • Kan planlægge og arbejde selvstændigt
 • Er indstillet på faglige og menneskelige udfordringer
 • Er psykisk robust
 • Har et godt humør, er positiv og udadvendt
 • Kan samarbejde på tværs i Institutionen med andre faggrupper
 • Du skal trives i den daglige omgang med de indsatte, og evne at motivere de indsatte til beskæftigelse
 • Have interesse i at uddanne dig til, at kunne undervise de indsatte på AMU niveau
Om Institutionen
Sønder Omme Fængsel er et åbent fængsel og en del af den samlede Institution Sdr. Omme, der desuden også omfatter Udslusningsfængslet Lyng. Fængslet har plads til 222 indsatte og har ca. 140 medarbejdere. Til beskæftigelsen som bl.a. også indeholder en fængselsskole, er der tillknyttet 1 enhedschef og 3 enhedsledere.
Fængslet består af flere selvstændige specialafdelinger og flere almindelige belægsafdelinger. Der vil være opgaveløsning på tværs af alle afdelinger.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold Tjenestemandsloven og gældende aftale om indplacering af uniformeret personale i Kriminalforsorgen og principperne i Ny Løn. Indplaceringen sker i løngruppe 2 eller løngruppe 3 afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund.

Ansættelsesområdet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdspladsen er beliggende på Holdgårdsvej 142, 7260 Sdr. Omme.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. april 2024 eller snarest muligt derefter. Uddannelsen som værkmester starter d. 1. april eller 1. august. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Får du stillingen, skal du uddannes som værkmester
Værkmestre i Kriminalforsorgen tilhører den uniformerede gruppe, og du skal derfor gennemgå en del af den samme uddannelse som fængselsbetjentene.

Uddannelsen til værkmester tager 2 år, hvor der størstedelen af tiden arbejdes i Sdr. Omme Fængsel. Derudover vil der være skoleophold på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød eller Møgelkær. Der er fuld løn under hele uddannelsen.

Du skal være opmærksom på de særlige optagelseskrav til uddannelsen som værkmester. Optagelseskravet tæller både en fysisk test og personligt interview om egnethed.

Du kan læse mere om optagelseskrav og jobbet som værkmester i Kriminalforsorgen her: Værkmester - Kriminalforsorgen
Du kan læse mere om optagelseskrav, herunder fysiske krav og studiekrav, som er de samme som på fængselsbetjentuddannelsen, her: Bliv fængselsbetjent I Vi arbejder for mennesker og samfund (blivfaengselsbetjent.dk)

Du søger stillingen via linket "søg stillingen".
Ønsker du at søge stillingen, skal du uploade din ansøgning og dit CV samt dokumentation for din uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale senest den 4. marts 2024.

Hvis du i forvejen er tjenestemandsansat i kriminalforsorgen skal du senest den 8. marts 2024 uploade en bedømmelse fra din chef.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte enhedsleder Chris Kloster på telefon 7255 3650 eller enhedschef Ivan Bøjlesen på 7255 3680.

Yderligere information om værkmesteruddannelsen kan rettes til rekrutteringskonsulent Torben Balsby på tlf. 7255 4773.

En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden en eventuel ansættelse, skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Alle kvalificerede asøgere uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ønsker du flere oplysninger om Kriminalforsorgen kan du se mere her: www.kriminalforsorgen.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Billund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej , 7260 Sønder Omme

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997809

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet