Et nyt daghjem flytter midlertidigt ind på Mødestedet

Et nyt daghjem flytter midlertidigt ind i Mødestedets hovedbygning. Daghjemmet åbner, når de frivillige foreninger i efteråret rykker ind i GRAND – Seniorhuset på Vesterbrogade 1. Foto: Billund Kommune (Foto: Billund Kommune)
dato

Som opfølgning på budgetforliget for 2024-2027 har kommunalbestyrelsen netop besluttet, at et nyt daghjem midlertidigt skal flytte ind i Mødestedets hovedbygning. Målet er at udvikle og få erfaringer med, hvad et daghjem skal kunne for at imødekomme borgernes behov. Daghjemmet vil som udgangspunkt være åbent i dagtimerne alle hverdage, men både funktioner og åbningstider bliver tilpasset efter borgernes behov.

Parterne bag budgetforliget besluttede sidste år at oprette et nyt daghjem for at understøtte borgernes muligheder for at blive i egen bolig længst muligt. Og på et kommunalbestyrelsesmøde den 21. maj 2024 er det netop blevet besluttet, at det nye daghjem midlertidigt skal placeres i Mødestedets lokaler i Grindsted.

Daghjemmet åbner, når de frivillige foreninger i efteråret rykker ind i GRAND – Seniorhuset på Vesterbrogade 1. Planen er, at daghjemmet bliver udviklet i en fleksibel model, hvor funktionerne løbende bliver tilpasset borgernes behov, og hvor der er plads til at afsøge muligheder og blive klogere på, hvad et nyt daghjem skal kunne.

”Vi vil gerne sikre rettidig velfærd og understøtte borgernes ønske om at blive i egen bolig længst muligt. Derfor er vi nysgerrige på at undersøge, hvordan vi bedst muligt etablerer et daghjem, der forebygger ensomhed, giver mulighed for aktivitet og træning - og som samtidig understøtter sundhed, personlig pleje eller aflaster en ægtefælle,” siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

Daghjemmet bliver midlertidigt placeret i Mødestedets ”lille sal” i kombination med to tomme plejeboliger, som kan anvendes forhold til toilet/bad og som hvilemulighed. Der er mulighed for selvstændig indgang, og der bliver ikke behov for ombygning.

Ved budgetforliget sidste år blev det besluttet at lukke plejehjemmet Mødestedet, hvilket er i proces. Billund Kommune arbejder sammen med Hedens Boligselskab på en model for den fremtidige udnyttelse af Mødestedet, når alle beboere er fraflyttet. På dette tidspunkt er det håbet, at erfaringerne med det nye daghjem på Mødestedet har afklaret, hvad et daghjem skal kunne og hvilke behov, det skal målrettes. Og der vil på det tidspunkt blive taget stilling til den fremtidige placering af daghjemmet.

Fakta

  • Billund Kommune tilbyder i forvejen Klub Mellemrum på Fynsgade Plejehjem, som er et daghjemstilbud til borgere, der er i et tidligt stadie i deres demensforløb.
  • Derudover tilbyder kommunen et daghjemstilbud kaldet Sinne Gas ved Værestedet på Billund Plejehjem til borgere med en mere fremskreden demens. 
Kilde: Billund Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.