Pensionerede fængselsbetjente til Sdr. Omme Fængsel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du uddannet fængselsbetjent og er gået på pension på grund af alder, og har du lyst til at vende tilbage til Kriminalforsorgen som fængselsbetjent eller værkmester?

Så har du nu muligheden for at søge ind som pensioneret fængselsbetjent.

I håb om at flere pensionerede fængselsbetjente og værkmestre vil have lyst til at bidrage til bemandingen, har Direktoratet for Kriminalforsorgen den 13. april 2023 udstedt et nyt regulativ for ansættelse af pensionerede fængselsbetjente og værkmestre i bemandingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes på individuel kontrakt i henhold til Regulativ af 13. april 2023 for ansættelse i kriminalforsorgen af fængselsbetjente og værkmestre, der er gået på pension.

Arbejdstiden kan udgøre op til 37 timer om ugen. Dette aftales mellem dig og tjenestestedet. Kriminalforsorgen kan ikke garantere et fast ugentligt timetal, da det afhænger af den konkrete bemandingssituation på tjenestestedet. Der ydes løn under sygdom for planlagte vagter.

Ansættelsen sker på timeløn med en timeløn, der udgør 202,86 kr. i oktober 2023-niveau (175 kr. i marts 2012-niveau). Kriminalforsorgen indbetaler derudover et pensionsbidrag på 15 % til en selvvalgt pensionsordning. Der ydes særlige ydelser i henhold til aftalen om natpenge for tjenestemænd i staten og der indbetales feriegodtgørelse på 12,5 % til Feriekonto.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen, Institution Sdr. Omme og dennes matrikler med primært tjenestested i Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej 142, 7260 Sdr. Omme.

Institution Sdr. Omme består af Sdr. Omme Fængesl og Udslusningsfængslet Lyng. Sdr. Omme Fængsel er et åbent fængsel og fængslet har plads til 222 mandlige indsatte og har ca. 140 medarbejdere.
Fængslet består af flere selvstændige specialafdelinger og flere almindelige belægsafdelinger.

Krav til dig
Der må som udgangspunkt maksimalt gå 3 år fra pensionering til ansættelse som pensioneret fængselsbetjent/værkmester. Det er i øvrigt en forudsætning for ansættelsen, at du vurderes egnet, herunder helbredsmæssigt, til at forrette tjeneste på betryggende måde. Denne vurdering foretages af tjenestestedet.

Du skal kunne indgå i normal tjeneste og udføre de opgaver og funktioner, der er omfattet af fængselsbetjentes eller værkmestrenes arbejdsbeskrivelse.Ansøgning
Hvis dette lyder interessant for dig, skal du uploade en motiveret ansøgning i rekrutteringssystemet, hvor du samtidig angiver, hvilke institutioner, du ønsker at forrette tjeneste på.

Du kan læse mere om ansættelse som pensioneret fængselsbetjent/værkmester på Kriminalforsorgens hjemmeside www.kriminalforsorgen.dk

Du søger stillingen via knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningsfristen er den 10. november 2023

Der er ledige stillinger til besættelse pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Spørgsmål til stillingerne kan rettes til enhedschef Lisbeth Christensen, tlf.nr.: 7255 3670 eller enhedschef Lone Nybro, tlf.nr.: 7255 3514 og spørgsmål til regulativet kan rettes til hr-enheden.kolding@krfo.dk


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Billund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sdr. Omme Fængsel, Domhusgade, 6000 Kolding

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5930840

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet