Flere byggegrunde er på vej i Billund Syd

I forsommeren 2025 bliver der byggegrunde til salg i Billund igen. Der bliver etableret 29 parcelhuse på Engviolen og 20 grunde på mælkebøtten med dertilhørende grønne områder. Foto: Billund Kommune
dato

Billund er en by i rivende udvikling, og efterspørgslen efter byggegrunde er fortsat stor. Som konsekvens heraf løb Billund Kommune tidligere på året tør for byggegrunde i byen, men kommunalbestyrelsen har netop besluttet at fremrykke næste etape af byggemodning i Billund Syd, så der kan komme nye byggegrunde til salg i byen.

Byggemodningen af i alt 49 grunde på Engviolen og Mælkebøtten i Billund Syd bliver rykket frem, så der så der i forsommeren 2025 bliver byggegrunde til salg i byen igen. Der bliver etableret 29 parcelhuse på Engviolen og 20 grunde på mælkebøtten med dertilhørende grønne områder.

Det står klart efter aftenens kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne har besluttet at fremrykke en række investeringer, der muliggør næste etape af byggemodning i Billund.

”Der er gang i boligsalget i Billund Kommune og i særlig grad i Billund. Det er jeg rigtig stolt over. I kommunalbestyrelsen er vi optaget af at sikre stærke byer i hele kommunen, og manglende ledige byggegrunde i Billund kan potentielt bremse væksten i hele kommunen. Samtidig kan vores virksomheder få sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og det stritter imod de rammevilkår, vi politisk ønsker at tilbyde. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag har besluttet at fremrykke en række investeringer, så vi allerede næste år kan tilbyde byggegrunde igen i Billund,” siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Billund Kommune tilbyder alle interesserede at blive skrevet op på en interesseliste til byggegrunde i Billund, ligesom der løbende bliver orienteret, når der er noget nyt. Hvis du er interesseret heri kan du tilmelde dig her.

Samtidig kan du orientere dig om de ledige byggegrunde i kommunens øvrige byer her.

Fakta

  • Samlet set er der solgt 87 grunde i årene 2020 - 1. kvartal 2024. Det svarer til et gennemsnit på ca. 20 grunde pr. år, og de sidste ni grunde blev solgt inden for 14 dage.
  • Med den seneste politiske beslutning blev Etape 1 med 44 boliggrunde på Læhegnet og Valmuen byggemodnet til salg i 2022, mens Etape 2 blev planlagt til byggemodning i perioden 2026-2027.
  • Imidlertid er alle ledige grunde forbundet med Etape 1 blevet solgt, og Etape 2 er blevet udlagt som en projektgrund med henblik på byggemodning af 38 grunde ved en privat udvikler. Billund Kommune har derfor undersøgt mulighederne for at imødekomme efterspørgslen på anden vis.
  • Kommunalbestyrelsen har på den baggrund besluttet, at arbejdet med at byggemodne Billund Syd Etape 3 med 49 grunde (Engviolen og Mælkebøtten) bliver igangsat.
  • Byggemodningen bliver finansieret ved, at det tidligere afsatte rådighedsbeløb på 32,5 mio. kr., som blev afsat ved seneste budgetlægning for 2026 og 2027 bliver rykket frem til 2024, samt en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.
Kilde: Billund Kommune