Fængselslærer til Sdr. Omme Fængsel - matematik

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du parat til at indgå i en spændende hverdag, hvor den primære opgave er at medvirke til at bringe indsatte videre til et liv uden kriminalitet, så læs videre.

Sdr. Omme Fængsel søger en fængselslærer til AVU matematikundervisning samt evt. andre fag.

Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse den 1. februar 2024 eller snarest derefter.

Vi tilbyder et spændende job med alsidige arbejdsopgaver, ansvar og indflydelse. Du vil blive en del af et velfungerende skoleteam, hvor relationsarbejde med indsatte samt tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper er i højsædet. Opgaven er at arbejde i øjenhøjde med udsatte voksne omkring deres skoleforløb, resocialisering og fremtid.

Fængslets skole hører under beskæftigelsen, hvor der udover fængselslærere også er ansat værkmestre, skolesekretær, pædagogiske medarbejdere, jobkonsulent, erhvervsuddannelseskoordinator samt vejledere, der er ledet af en enhedschef og tre enhedsledere.

På nuværende tidspunkt er der ved fængslets skole ansat fire lærere samt en skolesekretær. Der undervises ca. 40 elever i OBU, FVU og AVU fagene dansk, matematik, engelsk, naturfag og samfundsfag.

Opgaven:
Kerneopgaven vil være undervisning af de indsatte i matematik på G og FED niveau samt udvikling af et fagligt læringsmiljø, der bygger på en høj grad af differentieret tilgang til de indsatte.

Som underviser står du for testning, indplacering på rette niveau, undervisning i små hold, ajourføring af handleplaner og du vil have administrative opgaver i forbindelse med undervisning.

Du vil indgå i en tværfaglig sagsbehandling med lærerkolleger, skolesekretær, vejledere, socialrådgivere, fængselsbetjente, værkmestre, behandlere mv.

Dine opgaver er præget af en hverdag med samme kerneopgave men med forandringer og udfordringer, der adskiller sig væsentlig fra andre uddannelsesinstitutioner.

Vi forventer, at du

 • Er seminarieuddannet lærer
 • Ønsker at indgå i et tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • Kan motivere de indsatte til læring
 • Kan lide at arbejde med mennesker og er vedholdende i din tilgang
 • Kan kommunikere anerkendende og værdsættende
 • Har psykisk ballast og kan sætte grænser på en respektfuld måde
 • Er fleksibel idet hverdagen i et fængsel kan være meget omskiftelig
 • Kan arbejde inden for rammerne af et fast struktureret fængselsmiljø, hvor sikkerhed er i fokus
 • Kan og vil støtte op om det gode arbejdsmiljø
Det er vigtigt, at du er i stand til at tage afstand fra kriminalitetens art, men ikke fra mennesket bag – så vi derved sikrer en ordentlig og professionel undervisning af alle typer indsatte.

Vi tilbyder

 • Et arbejde, hvor du er med til at hjælpe nogle af samfundets mest udsatte grupper
 • En hverdag hvor relationsarbejde er i fokus
 • Rum for humor, kreativitet og gensidig respekt
 • Et arbejde, hvor du bliver udfordret såvel fagligt som personligt
 • En uforudsigelig hverdag med mange engagerede kolleger
 • En 37 timers lærerstillig med fuldt fremmøde
Vi sikrer en grundig introduktion til arbejdet og arbejdspladsen, hvor faglig sparring med øvrige kolleger er i højsæde. Endvidere garanterer vi, at du får stor indflydelse på din arbejdsdag.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte faglig koordinator Lillian Kristensen på tlf. 7255 3559 eller enhedschef Ivan Bøjlesen på tlf. 7255 3680.

Institutionen
Sønder Omme Fængsel er et åbent fængsel, med en mindre halvåben afdeling, totalt med plads til 222 indsatte og med ca. 140 medarbejdere. Fængslet består af flere afdelinger: Modtagelsen, almindelige belægsafdelinger, behandlingsafdeling samt uddannelsesafdeling.

Institution Sdr. Omme er i gang med at udvide med et lukket fængsel med 200 pladser, hvilket vil gøre Sdr. Omme Fængsel til landets største afsonerfængsel.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. og er omfattet af aftalen om Ny Løn.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen. Tjenestestedet er Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej 142, 7260 Sdr. Omme.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse den 1. februar 2024 eller snarest derefter.

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.
Ønsker du at søge stillingen så send os ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale senest den 19. december 2023, kl. 12.00.

Samtaler vil blive afholdt den 20. december 2023.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Se mere om Kriminalforsorgen på vores hjemmeside www.kriminalforsorgen.dk.
INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Billund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej , 7260 Sønder Omme

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953008

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet